Cabinetul de medicina de familie din cadrul Aston Clinic furnizează servicii medicale către pacienţii asiguraţi, înscrişi pe lista proprie şi neasiguraţi contra plată.

Medicii noşti specialişti desfăşoară următoarele activităţi:

 1. intervenţii de prima necesitate in urgentele medico-chirurgicale
 2. activităţi de medicina preventiva
 3. activităţi medicale curative 
 4. activităţi de îngrijire la domiciliu
 5. activităţi de îngrijiri paliative
 6. activităţi de consiliere
 7. alte activităţi medicale în conformitate cu atestatele de studii complementare
 8. activităţi de invăţământ  in specialitatea medicina de familie, in cabinetele medicilor instructori formatori
 9. activităţi de cercetare ştiinţifica.
 10. activităţi de suport atât la sediul cabinetului cât şi la domiciliul pacienţilor sau în centrele de permanenţă, în alte locaţii special amenajate si autorizate.

Cabinetul de medicina de familie din cadrul Aston Clinic oferă următoarele servicii

Serviciile medicale esenţiale 
a) intervenţii de prima necesitate in urgentele medico-chirurgicale;
b) asistenta curenta a solicitărilor acute; 
c) monitorizarea bolilor cronice, care cuprinde: supraveghere medicala activa pentru cele mai frecvente boli cronice, prescripţii de tratament medicamentos si/sau igieno-dietetic, coordonarea evaluărilor periodice efectuate de către medici de alta specialitate decât cea de medicina de familie;
d) servicii medicale preventive, precum: imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei; depistare activă a riscului de îmbolnăvire pentru afecţiuni selecţionate conform  dovezilor ştiinţifice, supraveghere medicală activa, la adulţi si copii asimptomatici cu risc normal sau ridicat, pe grupe de vârsta si sex.

Serviciile medicale extinse

 1. servicii speciale de consiliere .
 2. planificare familiala .
 3. unele proceduri de mică chirurgie.
 4. servicii medico-sociale: îngrijiri la domiciliu, îngrijiri terminale.

Serviciile medicale adiţionale

 1. EKG .
 2. ecografie
 3. diagnostic computerizat
 4. acupunctură